Воскресенье, 21 июля 2019 13:21

Ви вирішили продати чи купити квартиру. Що потрібно знати, враховуючи нові доповнення до законодавства і якi документи необхiдно подати нотарiусу, для того, щоб посвiдчити договiр?

Автор
Оцените материал
(0 голосов)
Ви вирішили продати чи купити квартиру. Що потрібно знати, враховуючи нові доповнення до законодавства і якi документи необхiдно подати нотарiусу, для того, щоб посвiдчити договiр?  Паспорт громадянина України, або паспорт громадянина України для виїзду за кордон, або дипломатичний чи службовий паспорт, або посвiдка на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України, або нацiональний паспорт іноземця, або документ, що його замiнює та iнш.;  Iдентифiкацiйний номер (особам, якi через свої релiгiйнi або iншi переконання вiдмовились вiд присвоєння їм iдентифiкацiйного номеру, необхiдно мати вiдповiдну вiдмiтку в паспортi, рiшення суду з вiдповiдного питання);  Якщо ви перебуваєте в шлюбi або проживаєте однiєю сiм’єю з iншою особою без укладання шлюбу, вам необхiдна эгода другого з подружжя, або iншої особи, з якою ви проживаете однiєю сiм’єю без укладання шлюбу вiдповiдно, яка оформлюється нотарiально (стосується i продавця, i покупця);  Якщо ви є вдiвцем або вдовою, вам необхiдно пред’явити нотарiусу свiдоцтво про смерть другого з подружжя;  Якщо ви розлученi, вам необхiдно пред’явити нотарiусу свiдоцтво про розiрвання шлюбу;  Якщо ви вiдчужуєте квартиру, спiввласниками якої є малолiтнi, або неповнолiтнi дiти, ви повиннi пред’явити нотарiусу свiдоцтво про народження дитини, витяг з рiшення виконкому Вiнницької мiськради згiдно протоколу засiдання опiкунськоi ради;  Правовстановлюючий документ на квартиру (договiр купiвлi-продажу, договiр дарування, договiр мiни, договiр довiчного утримання, Свiдоцтво про право власностi на житло, Свiдоцтво про право на спадщину за законом, Свiдоцтво про право на спадщину за заповiтом);  Довiдка-характеристика, видана Бюро Технiчної Інвентаризації Договір купівлі-продажу, крім того що має бути нотаріально посвідчений, також має бути зареєстрований. Про необхідність указаної реєстрації роз’яснюється сторонам договору і зазначається в посвідчувальному написі нотаріуса. На виконання вимог про реєстрацію договору з відчуженням житла свідчить про те, що договір не укладений (ст. 210 ЦК України) право власності на житло також підлягає державній реєстрації. Також договір купівлі-продажу має бути зареєстрований в реєстрі правочинів. Договір купівлі-продажу та витяг з Державного реєстру правочинів мають бути прошиті, пронумеровані, скріплені печаткою та підписом нотаріуса. Якщо в договорі присутні виправлення або дописки, чи є він дійсним? При нотаріальному посвідчені договора відчуження нерухомого майна, що підлягає реєстрації, всі нотаріуси повинні вимагати документи, які підтверджують право власності на вказане майно в осіб, які його відчужують. При цьому слід врахувати, що на підставі ст. 46 закону України „Про нотаріат” нотаріус не може приймати документи та вчиняти нотаріальні дії з документами в яких є підчистки, дописки, закреслені слова чи інше не завірене виправлення, документи, текст яких неможливо прочитати через пошкодження, а також написів олівцем. Всі виправлення та дописки мають бути завірені підписом та печаткою. Якщо куплене житло виявиться під забороною відчуження? Це неможливо, тому що при посвідчені договору купівлі-продажу нотаріус повинен переконатися, що за документами продавець є власником відчужуваного житла. Правовстановлюючий документ повинен мати позначення про реєстрацію прав на нерухоме майно. При посвідчені договору купівлі-продажу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки іншого нерухомого майна перевіряється відсутність заборони на відчуження або арешт за даними Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. А якщо мова йде про частку нерухомого майна? Ст. 362 ЦК України зумовлює витребування нотаріусом при посвідчені договору купівлі-продажу житла згоди учасника спільної часткової власності про відмову від купівлі частки, що продається, якщо інші співвласники відмовились від здійснення переважного права купівлі чи не здійснюють цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі. Які права мають подружжя стосовно їх спільної власності? Подружжя мають рівні права розпорядженням майном, яке знаходиться в їх спільній власності. При посвідчені договору купівлі-продажу нотаріус з’ясовує сімейний стан продавця та покупця. Про те, що продавець не знаходився в шлюбі під час придбання житла, він указує в письмовій заяві, з якою нотаріус повинен ознайомитись та ознайомити покупця. У випадку якщо житло було придбано в період перебування в зареєстрованому шлюбі, нотаріус перевіряє, чи є житло спільною сумісною власністю подружжя. Справжність підпису другого з подружжя має бути засвідчена нотаріально. Хто посвідчує договір куплі-продажу, якщо власником є малолітня чи неповнолітня дитина? Договори купівлі-продажу, власниками яких є малолітні, або діти, які не досягли 14 років, а також від імені громадян, визнаних у судовому порядку недієздатними - укладають батьки, усиновителі або опікуни (ст. 31, 41, 67 ЦК України). Договір купівлі-продажу від імені неповнолітніх віком від 14 до 18 років, а також від імені осіб, визнаних у судовому порядку обмежено дієздатними, можуть бути посвідчені лише за умови, якщо вони вчинені за згодою батьків, усиновителів або піклувальників (ст. 32,37,69 ЦК України). Хто із сторін повинен сплачувати держмито за укладання договору купівля-продажу? Суми держмита, що досягаються за договором купівлі-продажу. сплачуються особами, в інтересах яких вчиняється нотаріальна дія і перераховуються в державний бюджет в розмірі одного відсотка від суми договору, але не менш одного не оподаткованого мінімуму доходів громадян. Сплачувати держмито можуть кожна із сторін договору, за домовленістю. Оплата послуг технічного характеру здійснюється відповідно до ст.19 Закону України „Про нотаріат”. Припускається, що в нотаріальних конторах за набирання тексту договору, ксерокопіювання, тощо, стягується додаткова (крім державного мита) плата. Розмір даної плати встановлюється управлінням юстиції в областях, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Сімферополі. Даний платіж виступає компенсацією витрат нотаріуса.
Прочитано 274 раз Последнее изменение Воскресенье, 21 июля 2019 13:28
Другие материалы в этой категории: « Новая жизнь старой мебели