Четверг, 18 июля 2019 21:00

Договір куплі-продажу нерухомості. В останній час є приклади, коли договір укладається з розстроченням платежу. Як виконується дана процедура? Згідно ст. 655 Кодексу України.

Автор
Оцените материал
(0 голосов)
Договір куплі-продажу нерухомості. В останній час є приклади, коли договір укладається з розстроченням платежу. Як виконується дана процедура? Згідно ст. 655 Кодексу України. За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає, або зобов’язується передати, майно у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає, або зобов’язується прийняти, майно і сплатити за нього повну грошову суму. В зв’язку з тим, що на сьогоднішній день громадянам банківські установи надають кредит на купівлю нерухомості, почастішали укладення договорів куплі-продажу з розстроченням платежу. В тексті договору сторонами має зазначатися повна вартість майна, за яку домовлено вчинити продаж, також порядок розрахунків, де передбачається сплата певної суми у відповідні строки. Доцільним буде зазначення в договорі, що повний розрахунок з Продавцем має бути підтверджений письмовою заявою останнього про цей факт, підписи на якій мають бути засвідчені нотаріально. Це захистить Продавця від можливості перепродажу майна. Договором може бути встановлено, що право власності на передане майно зберігається за Продавцем до повної оплати Покупцем за це майно. Ст. 695 Цивільного кодексу України передбачає: якщо Покупець не здійснив у встановлений договором строк чергового платежу за проданий з розстроченням платежу і передає йому майно, Продавець має право відмовитись від договору і вимагати повернення проданого майна. Це вирішується в судовому порядку. В договорі можна передбачити обов’язок покупця сплачувати проценти на суму, що відповідає вартості майна, у випадку прострочення ним оплати про майно. Чи часто нотаріуси виступають в ролі свідків у судових процесах? Якщо „так”, то в зв’язку з якими питаннями? Бувають такі випадки, коли нотаріуси у якості свідка виступають в судових процесах. Найчастіше у випадках визнання договору недійсним в цілому, або в частині, визнанні недійсним заповіту тощо. Чи можливо розірвати договір дарування? Договір дарування можна розірвати у нотаріуса за взаємною згодою сторін. Згідно чинного законодавства, ст. 727 ЦК, дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування нерухомого майна або особливо цінних речей у таких випадках: якщо обдарований умисно вчинив злочин проти життя, здоров’я, власності дарувальника, його сім’ї; якщо обдарований створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику немайнову цінність; якщо внаслідок недбалого ставлення обдарованого до речі, що становить історичну, наукову, культурну цінність, ця річ може бути знищена або пошкоджена. Якщо обдарований вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування. Строк позовної давності, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування, один рік. Якщо є майно у особи, яка визнана безвісно відсутньою? Особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування. Якщо в такої людини, що визнана судом безвісно відсутньою, є майно, нотаріус на підставі рішення суду за останнім місцем проживання безвісно відсутнього описує майно., призначає опікуна та передає йому майно на зберігання. Опіка триває до скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або до оголошення її судом померлою. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до правових наслідків, які наступають у разі смерті. Спадкоємці такої особи після прийняття спадщини не можуть протягом 5 років відчужити це майно. Нотаріус накладає на майно заборону відчуження. Які ще договори може посвідчувати нотаріус? Новелою в цивільному законодавстві України є спадковий договір. Зміст його полягає в тому, що набувач повинен виконувати розпорядження відчужувача і в разі його смерті набуває право власності на майно. Відчужував може зобов’язати набувача вчинити дії майнового або немайнового характеру: сплатити йому визначену грошову суму, або визначити порядок поховання, або забезпечувати його ліками тощо. Набувач за спадковим договором, на відміну від договору довічного утримання, не здобуває за життя відчужувача жодних прав на майно. Лише після смерті відчужувача за умови виконання вимог, зазначених в договорі, право власності переходить до набувача. Робота нотаріуса до того ж ваша сімейна справа, в ній Вам допомагають Ваші діти? Як ви ставитесь до їх вибору? Здавна у всьому цивілізованому світі, якщо відкривалось діло, воно, як правило, ставало сімейним. І це мало свої позитивні сторони. Старші могли з дня в день вчити молодих своєму ремеслу і удосконалювати його. Не одна теорія не навчить краще практики. Тому, якщо діти поділяли інтереси батьків, то це тільки радує.
Прочитано 300 раз Последнее изменение Четверг, 18 июля 2019 21:10